About Us

ประวัติบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออน แอสโซซิเอท ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 โดยดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การแพทย์ มากกว่า 20 ยี่ห้อจากยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ให้แก่มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย, หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง เป็นต้น และยังใส่ใจต่อการบริการหลังการขายโดยมีช่างที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและสอบผ่านการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการและวางใจในใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแขนงต่างๆ

History

Scion Associated Limited Partnership, as an exclusive distributor, has been established since 2006. Our business deals with scientific equipment and medical supplies over 20 brands from Europe, America, Japan, Korea and China for scientific  and medical research to the universities, institutions, research organizations on both government and private sector including food, pharmaceutical and cosmetics industries. We also pay attention to after-sales service that have technicians trained by the manufacturers and trained by the Department of Medical Science. The customers will have confidence and trust in our service and innovative technologies in various fields.

วิสัยทัศน์

เราจะคัดสรรสินค้านวัตกรรมที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวไปข้างหน้าและเดินเคียงข้างไปด้วยกันกับลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้งโดยคำนึงถึงความต้องการ ความพึงพอใจ รวมถึงใส่ใจและดูแลบริการหลังการขายเป็นสำคัญ

Vision

We have selected quality innovative products which is cutting edge technology. We will move forward and walk together with customers uninterruptedly. We have much paid attention to customer satisfaction and after sales service importantly.

ค่านิยม

ความพึงพอใจ

เชื่อว่าลูกค้ามีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตขององค์กร ดังนั้นจะให้ความสำคัญต่อความต้องการและพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรักษามาตรฐานการบริการเป็นสำคัญ

 

ความคิดสร้างสรรค์

เชื่อว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร ดังนั้นจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างสรรค์จริยธรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทีก้าวล้ำตลอดเวลา

Value

Satisfied

We believe that the customers are very important to the growth of organization. Therefore, we will focus on the needs and satisfaction of customers and also maintain a high standard of service importantly.

 

Creative

We believe that the staff is a valuable resource to the organization. Therefore, we will develop our capability of service and create ethic continuously within the organization in order to support advanced innovative technology

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

  1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จัดส่งและติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาและครบถ้วน
  2. พัฒนาศักยภาพของพนักงานและการบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจและมั่นใจต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  3. สามารถติดตามประเมินผลการใช้งานของลูกค้าและการบริการหลังการขายได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

Mission

To achieve the company's quality policy, we will implement as following:

  1. Selling quality standard of products, delivery and installation to customers on time and in full.
  2. Development of staff and service regularly in order to provide good quality of services and ensure to customer satisfaction continuously.
  3. To monitor and evaluate the implementation of customer and after-sales service effectively.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออน แอสโซซิเอท

30 ซอยรามคำแหง 76 แยก 2 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

 

Scion Associated Limited Partnership

30 Soi.Ramkhamhaeng 76 Yak2 Huamak Bangkapi Bangkok  Thailand 10240

Copyright © 2016 scion associated.