ประกาศรับสมัครงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออน แอสโซซิเอท ได้ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโรงงานอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ปัจจุบันมีการขยายกิจการจึงต้องการนิสิตนักศึกษา ผู้มีความรู้ และความสามารถจำนวนหลายอัตราเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Service Engineer/Technician

คุณสมบัติ ( 2 ตำแหน่ง )

1. เพศชาย อายุ 20-38 ปี

2. การศึกษาวุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเย็น ไฟฟ้ากำลัง โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์และทักษะด้านงานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถปฏิบัติงานในกทม. และปริมณฑล และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

5. สามารถขับรถยนต์ได้

6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ได้ในระดับพอใช้

 

สวัสดิการ

เบี้ยขยัน สวัสดิการประกันสังคม โบนัสประจำปี

 

เวลาปฎิบัติงาน - ปฎิบัติงานวันจันทร์–ศุกร์, เวลา 9.00-17.30น.

 

สามารถเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง, ส่งจดหมาย หรือส่งข้อมูลสมัครผ่านทาง E-mail ตามที่อยู่ข้างท้าย

30 ซอยรามคำแหง 76 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel. 081-4003389, 080-1666287, 02-3763495 คุณเสาวลักษณ์ อุ่นเจริญ

Product Specialist

คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-40 ปี

2. การศึกษาวุฒิปริญญาตรี/โท ทางวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษได้อย่างน้อย 30 คำต่อนาที

4. มีประสบการณ์และทักษะด้านงานสนับสนุนการขาย หรือเคยดำรงตำแหน่ง Product Specialist / Applicationist จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ได้ในระดับดี

 

สวัสดิการ

สวัสดิการประกันสังคม ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ค่าที่พักเฉพาะตำแหน่งที่ติดต่องานต่างจังหวัดให้บริษัทฯ

 

เวลาปฎิบัติงาน - ปฎิบัติงานวันจันทร์–ศุกร์, เวลา 9.00-17.30น.

 

สามารถเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง, ส่งจดหมาย หรือส่งข้อมูลสมัครผ่านทาง E-mail ตามที่อยู่ข้างท้าย

12 ซอยรามคำแหง 76 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel. 080-1666287, 02-0503628 คุณศิริลักษณ์ บุญไกร

Sales Representative

คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ

2. การศึกษาวุฒิปริญญาตรี/โท ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์และทักษะด้านงานขายและนำเสนอสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถปฏิบัติงานในกทม. และปริมณฑล และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ได้ในระดับดี

 

สวัสดิการ

เบี้ยขยัน สวัสดิการประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ค่าที่พักเฉพาะตำแหน่งที่ติดต่องานต่างจังหวัดให้บริษัทฯ

 

เวลาปฎิบัติงาน - ปฎิบัติงานวันจันทร์–ศุกร์, เวลา 9.00-17.30น.

 

สามารถเดินทางมาสมัครงานด้วยตนเอง, ส่งจดหมาย หรือส่งข้อมูลสมัครผ่านทาง E-mail ตามที่อยู่ข้างท้าย

30 ซอยรามคำแหง 76 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tel. 080-1666287, 02-3763495 คุณเสาวลักษณ์ อุ่นเจริญ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออน แอสโซซิเอท

30 ซอยรามคำแหง 76 แยก 2 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

 

Scion Associated Limited Partnership

30 Soi.Ramkhamhaeng 76 Yak2 Huamak Bangkapi Bangkok  Thailand 10240

Copyright © 2016 scion associated.